יצחק בלפר-צייר ופסל

חניכו של יאנוש קורצ’אק

השואה:

“כל אימת שניסיתי להעלות על הבד או על הנייר זוועות השואה או למצוא להן ביטוי, כרסם בי הספק- האם אפשרי הדבר?

האם יכול האמן לבטא את האימה והפחד, את המציאות הבלתי אנושית הלא נתפסת של הרדיפה והשנאה תהומית של הזמנים ההם?”

יצחק בלפר