מוזיאון יד הילד

מוזיאון יד הילד לוחמי הגטאות
2008

מוזיאון יד הילד לוחמי הגטאות